KODE ETIK

KODE ETIK :

 

Kode Etik

Regulasi

1.    1.  Hakim

Peraturan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI

Nomor :   02/PB/MA/IX/2012

02/PB/P KY/09/2012

Tgl. 27 September 2012

Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

 

2.      2. Perilaku Pegawai

 

Surat Keputusan Sekretris Mahkamah Agung RI

Nomor :008-A/SEK/SK/I/2012

Tgl. 6 Januari 2012

Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI